ул. Проф. Цветан Лазаров 18
София,
България
23.3787861000001
42.6752565
UserLikes
Име: ДАВКО ГРУП
Адрес: София, ул. Проф. Цветан Лазаров 18
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.davcogroup.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Търговия
Дейност:

Вътрешна и външна търговия

Ключови думи: вътрешна, външна, търговия, телекомуникации, транспорт


Галерия

ДАВКО ГРУП

Виж на картатаЗа нас

Давко груп е частен холдинг, учреден през 1994 г.

Давко груп е член на Българска стопанска камара, Българската търговско - промишлена палата и Съюза за стопанска инициатива. Дружеството се управлява от управителен съвет с изпълнителен директор Валентин Станков.

Валентин Станков е роден през 1955 г. в Пловдив. Завършил е Националния военен университет, след което редица специализации и квалификационни степени по Организация и управление, Финансово управление, Развитие и управление на сложни системи и други в областта на икономиката и управлението. Той е Доктор по философия, Доктор на икономическите науки, Професор по психология на дейността. Преподавал е балканска етнопсихология и евристика. Има над 100 публикации у нас и в чужбина. Своите знания по евристика прилага в успешно в частния бизнес, в която сфера е от 1992 година. Учредител е на Давко груп холдинг.

Г-н Валентин Станков е основател и Председател на Фондация Потенциал , която подпомага творческите изяви на деца и младежи. Фигурира в
ДАВКО ГРУП
справочника Кой кой е в България.

В състава на холдинговото дружество работят няколко десетки дъщерни фирми, в които холдингът е собственик на100 % от капитала. Тези фирми са с предмет на дейност:

* вътрешна и външна търговия;
* телекомуникации и транспорт;
* туризъм и хотелиерство;
* нови технологии;
* земеделие;
* консултантски услуги;
* охранителна дейност.
* финансови услуги; финансов аутсорсинг.

Под егидата на холдинга извършват своята дейност и три дружества с нестопанска цел.


Основните интереси на Давко Груп са структурирани и насочени в следните направления:

* Туризъм – морски, селски, екологичен, ловен
* Инвестиции в недвижима собственост, посреднически и брокерски услуги, групови инвестиционни схеми, секюритизиране в недвижими имоти
* Високотехнологично земеделие. Шато – производство на висококачествени бели и червени вина
* Инженерна дейност – геофизични изследвания, комуникации
* Инвестиции в иновации

 
Открийте ни в Google+